Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Supersounds Music Oy

Y-tunnus: 1813018-8

Osoite: Asentajankatu 4, 33840 Tampere

Sähköposti: tietosuoja (at) supersounds.fi


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä henkilötietoja käytetään yksilöimään käyttäjä sivustolla mm. verkkokaupan asiakkuutta varten. Lisäksi palvelu voi lähettää tiedotteita asiakkailleen.


Evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden käyttö edellyttää aina käyttäjän suostumuksen.

Tutustu evästekäytäntöömme.

Lisätietoja evästeistä löytyy mm. Viestintäviraston sivuilta.


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tiedonkeruu tapahtuu sivustolle tai verkkokauppaan rekisteröityessä. Lisäksi kerätään tietoa ostetuista tuotteista, kirjoitetuista kommenteista ja palvelussa käyttäytymisestä.


Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Maksutapahtuman yhteydessä henkilötiedot siirtyvät pankin/maksunvälittäjän sekä kuljetusyhtiön tietoon.


Henkilötietojen suojaus

Sivuston palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot on tallennettu salattuun tietokantaan.


Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun käyttäjätili on rekisteröity palveluun. Jos käyttäjä poistaa tilinsä, anonymisoidaan kerätyt tiedot niin, että kaikki yksilöivät tunnistetiedot, kuten nimet, osoitteet ja puhelinnumerot poistetaan.


Profilointi

Tietoa aiemmin ostetuista tuotteista tai sivustolla/palvelussa käyttäytymisestä voidaan käyttää lähteenä, kun käyttäjälle tarjotaan lisäpalveluja.


Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

  • Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista seuraavissa tapauksissa:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty

  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja (at) supersounds.fi tai postitse osoitteeseen Supersounds Music Oy, Asentajankatu 4, 33840 Tampere